Miejsce pracy

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Lindleya 5A

90-131 Łódź, Poland

tel: (48) 042 635 4254

fax: (48) 042 635 4260

Wykształcenie

Zatrudnienie

Odznaczenia i nagrody

Międzynarodowe stypendia i projekty naukowe

Funkcje organizacyjne

Działalność w redakcjach czasopism naukowych

Organizacja konferencji

Udział w konferencjach

Kształcenie kadry naukowej

Wykłady gościnne

Publikacje